เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Video Indexer (V2) OneDrive for Business การหน่วงเวลา SharePoint Outlook ของ Office 365 Microsoft Translator

รับสำเนาบทสนทนาจากวิดีโอ และส่งเพื่อแปล

By Microsoft

เมื่อมีการเพิ่มวิดีโอลงใน One Drive (Business) ให้อัปโหลดไปยัง Video Indexer เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ให้เรียกดูการถอดความของวิดีโอ จัดเก็บไว้เป็นไฟล์ข้อความในไลบรารี SharePoint พร้อมกับ VideoID และ URL ไปยังวิดีโอต้นฉบับ ส่งไฟล์การถอดความไปยังบริการแปลภาษาเพื่อแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน ถ้าไม่พบไฟล์การถอดความ ให้ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เพื่อแจ้งว่าไม่มีการถอดความสำหรับวิดีโอ โดยไลบรารี SharePoint ต้องมีคอลัมน์ VideoID, Language และ VideoURL

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้