เทมเพลต Microsoft Power Automate

Power BI Dynamics 365 Sales Insights

เมื่อการแจ้งเตือน Power BI ถูกทริกเกอร์ ให้แสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกของผู้ช่วย

By Microsoft

โฟลว์จะดำเนินการเมื่อการแจ้งเตือนข้อมูลทำงาน และสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ใช้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้