เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 Outlook ของ Office 365

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกใน Office 365 Outlook

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อฉันได้รับอีเมลใหม่ใน Office 365 Outlook ให้ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลและหัวเรื่องของผู้ส่งตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดค่าไว้หรือไม่ หากทั้งสองตรงตามเงื่อนไข ให้ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้