เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive Muhimbi PDF OneDrive

แปลงไฟล์ OneDrive ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปให้เป็น PDF โดยอัตโนมัติ

By Muhimbi PDF

เมื่อใดก็ตามที่มีการเพิ่มไฟล์ใหม่ไปยัง OneDrive จะมีการสร้างสำเนา PDF ในโฟลเดอร์อื่น การดำเนินการนี้ทำงานได้ผลเช่นเดียวกันใน SharePoint, DropBox และ Google Drive

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้