เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner Approvals ผู้ใช้ Office 365 Outlook ของ Office 365 SharePoint Microsoft Teams

เมื่องาน Planner เสร็จสิ้น ให้สร้างรายการ SharePoint

By Microsoft

เมื่องาน Planner เสร็จสิ้น ให้สร้างรายการ SharePoint

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้