เทมเพลต Microsoft Power Automate

Easy Redmine Slack

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล Slack เมื่อมีการอัปเดตงานใน Easy Redmine

By Microsoft

เมื่อมีการอัปเดตงานใน Easy Redmine ให้โพสต์ข้อความไปยังแชนแนล Slack พร้อมรายละเอียดงาน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้