เทมเพลต Microsoft Power Automate

Calendly Notifications Twilio Outlook ของ Office 365

คัดลอกเหตุการณ์ใหม่ใน Calendly ไปยังปฏิทิน Office 365 Outlook

By Microsoft

สร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน Office 365 Outlook เมื่อมีการสร้างเหตุการณ์ใน Calendly ส่ง SMS และการแจ้งเตือนทางอีเมลที่มีรายละเอียดของเหตุการณ์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้