เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner Outlook ของ Office 365

สร้างเหตุการณ์ใน Outlook ในงาน Planner ใหม่

By ชุมชน Microsoft Power Automate

สร้างเหตุการณ์ใน Outlook เมื่อมอบหมายงาน Planner ใหม่

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้