เทมเพลต Microsoft Power Automate

Harvest AppsForOps Timeline

เพิ่มรายการไทม์ไลน์ของ AppsForOps เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อ Harvest ใหม่

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใน Harvest ให้สร้างรายการไทม์ไลน์ใหม่สำหรับกลุ่มที่ระบุในไทม์ไลน์ของ AppsForOps

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้