เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปฏิทิน Google 10to8 Appointment Scheduling

จองการนัดหมายใหม่ใน 10to8 เมื่อมีการเพิ่มเหตุการณ์ใน Google ปฏิทิน

By Microsoft

เมื่อมีการเพิ่มเหตุการณ์ลงใน Google ปฏิทิน ให้จองการนัดหมายในการจัดกำหนดการนัดหมายของ 10to8 พร้อมรายละเอียดของเหตุการณ์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้