เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ LeanKit Notifications

สร้างบัตรใหม่ใน LeanKit โดยการคลิกปุ่ม และส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ฉัน

By Microsoft

เมื่อคลิกปุ่ม ให้สร้างบัตรใหม่ใน LeanKit และส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ฉัน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้