เทมเพลต Microsoft Power Automate

Planner Outlook Tasks

คัดลอกงาน Planner ใหม่ไปยังงาน Microsoft Outlook

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการสร้างงานใหม่ใน Planner ให้คัดลอกงานไปยังงาน Microsoft Outlook ใหม่

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้