เทมเพลต Microsoft Power Automate

ด้วยตนเอง Custom action

ปุ่ม Power Apps

By Microsoft

สร้างการดำเนินการหนึ่งรายการขึ้นไปให้เกิดขึ้นเมื่อเลือกปุ่มหรือลิงก์ใน Power Apps เมื่อต้องการใช้โฟลว์นี้จาก Power App ให้เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ทริกเกอร์โฟลว์และไปที่แท็บ การดำเนินการ ใน Ribbon ของ Power Apps แล้วเลือก โฟลว์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้