เทมเพลต Microsoft Power Automate

Instapaper Instapaper

เก็บบุ๊คมาร์ค Instapaper โดยเร็วที่สุดี่ตามที่ถูกอ่าน

By Microsoft

เก็บบุ๊คมาร์คของคุณอย่างถาวรอัตโนมัติทันทีที่คุณได้ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้