เทมเพลต Microsoft Power Automate

X SendGrid

ส่งอีเมลโดยใช้ SendGrid เมื่อมีการโพสต์ทวีตใหม่

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการโพสต์ทวีตใหม่บน Twitter ให้ส่งอีเมลโดยใช้ SendGrid พร้อมรายละเอียดทวีต

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้