เทมเพลต Microsoft Power Automate

Salesforce SendGrid

ส่งอีเมลผ่าน Send Grid ไปยังลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Salesforce

By Microsoft

ส่งอีเมลขอบคุณทุกครั้งที่มีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน SalesForce

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้