เทมเพลต Microsoft Power Automate

Insightly Webex

ส่งข้อความไปยัง Webex Teams เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Insightly

By Microsoft

เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Insightly ให้ส่งข้อความในพื้นที่ของ Webex Teams

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้