เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Notifications Adobe Sign

รับลายเซ็นบนไฟล์ใหม่ใน OneDrive for Business

By Adobe

รับลายเซ็นบนไฟล์ที่สร้างใหม่ในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณโดยใช้ Adobe Sign

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้