เทมเพลต Microsoft Power Automate

Power BI Custom action

ทริกเกอร์โฟลว์ด้วยการแจ้งเตือนที่อิงตามข้อมูล Power BI

By Microsoft

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทริกเกอร์โฟลว์เมื่อมีการทริกเกอร์การแจ้งเตือนที่อิงตามข้อมูล Power BI ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพื่อส่งอีเมลถึงผู้ชม หรือเพิ่มปัญหาลงใน GitHub ได้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้