เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Capsule CRM Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

รับอีเมลรายสัปดาห์พร้อมโอกาสทางการขายของ Capsule CRM ที่ปิดการขายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

By Microsoft

ในแต่ละสัปดาห์จะส่งอีเมลพร้อมโอกาสทางการขายของ Capsule CRM ที่ปิดการขายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ฉัน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้