เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 Outlook ของ Office 365

เมื่ออีเมลใหม่มาถึง ให้แนะนำว่าอีเมลอาจเป็นการประชุม Teams หรือไม่

By Microsoft

เมื่ออีเมลใหม่มาถึง แนะนำให้ตั้งค่าการประชุมถ้าอีเมลที่ได้รับมีหลายชุดกิจกรรม

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้