เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ OneNote (ธุรกิจ) Notifications Outlook ของ Office 365

Send an email with OneNote pages that have been recently modified

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

Retrieve pages from a OneNote notebook that have been modified within a specified number of days, and send me an email with links to the modified pages.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้