เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ OneNote (ธุรกิจ) Notifications Outlook ของ Office 365

ส่งอีเมลพร้อมเพจ OneNote ที่ถูกแก้ไขล่าสุด

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ดึงหน้าจากสมุดบันทึก OneNote ที่ได้รับการแก้ไขภายในจำนวนวันที่ระบุ และส่งอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังหน้าที่แก้ไขให้ฉันทางอีเมล

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้