เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 Webex Content Conversion

โพสต์อีเมลไปยัง Webex Teams เป็น Space

By Microsoft

โพสต์เนื้อหาอีเมลไปยังพื้นที่ Webex Teams สำหรับการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบ สร้างพื้นที่โดยตั้งชื่อว่า Email Subject เพิ่มอีเมลทั้งหมดลงในพื้นที่โดยใช้ฟิลด์ From, To และ CC แล้วโพสต์เนื้อความของอีเมลเป็นเนื้อหาในพื้นที่

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้