เทมเพลต Microsoft Power Automate

Appfigures Azure DevOps

สร้างข้อบกพร่องของ Azure DevOps เมื่อมีรีวิวหนึ่งดาวบนบน Appfigures

By Microsoft

เมื่อมีรีวิวหนึ่งดาวบน Appfigures ให้สร้างข้อบกพร่องใน Azure DevOps เพื่อตรวจสอบปัญหาที่กล่าวถึงในรีวิว

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้