เทมเพลต Microsoft Power Automate

Project Online Microsoft Teams

ส่งข้อความไปยัง Microsoft Teams เมื่อมีการสร้างงานใหม่ขึ้นใน Project Online

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

เมื่อมีการสร้างงานใหม่ขึ้นใน Project Online ให้ส่งข้อความไปยังทีมโดยใช้ Microsoft Teams

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้