เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive OneDrive

คัดลอกไฟล์จากบัญชีหนึ่งของ OneDrive หรือโฟลเดอร์ไปยังอีกที่หนึ่ง

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ถ้าคุณใช้บัญชี OneDrive หลายบัญชีและต้องการที่จะได้รับเนื้อหาระหว่างบัญชี คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยเทมเพลตนี้ ซึ่งจะดูโฟลเดอร์หนึ่งและคัดลอกไฟล์ไปที่อื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้ภายในหนึ่งบัญชีระหว่างสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้