เทมเพลต Microsoft Power Automate

Google Tasks Bitbucket

สร้างงานรองใน Bitbucket สำหรับงาน Google ใหม่

By Microsoft

ซิงค์งาน Google ของคุณกับปัญหา Bitbucket ในที่เก็บบางจุด ปัญหาจะถูกทำเครื่องหมายเป็นงานรองตามค่าเริ่มต้น

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้