เทมเพลต Microsoft Power Automate

Trello Notifications

แจ้งให้ทราบเมื่อมีการสร้างการ์ด Trello

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

รับการแจ้งเตือนสำหรับทุกการ์ด Trello ที่ถูกสร้างขึ้น

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้