เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ RSS Notifications

รับแรงบันดาลใจรายวันจาก Brain Pickings

By Microsoft

ในแต่ละวัน รับอีเมลพร้อมโพสต์ Brain Pickings ยอดนิยมจากวันล่าสุด

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้