เทมเพลต Microsoft Power Automate

GitHub Excel Online (OneDrive)

บันทึกปัญหา GitHub ใหม่ไปยังสเปรดชีตของ Excel Online (OneDrive)

By Microsoft

เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดปัญหาใหม่ใน GitHub ให้บันทึกสำเนาไปยังสเปรดชีตของ Excel Online (OneDrive) สเปรดชีตที่คุณเลือกต้องมีตารางที่มีคอลัมน์ Title, Assignee และ Created Time

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้