เทมเพลต Microsoft Power Automate

Parserr X

แยกข้อมูลจากอีเมลและใช้งานใน Twitter

By Parserr

การตั้งค่าการรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถแยกวิเคราะห์อีเมล์ขาเข้าและสิ่งที่แนบมากับอีเมล พร้อมจัดเก็บข้อมูลที่แยกโดยอัตโนมัติและใช้ข้อมูลในทวีตใหม่ใน Twitter

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้