เทมเพลต Microsoft Power Automate

ด้วยตนเอง Outlook ของ Office 365

คลิกปุ่มใน Power Apps เพื่อส่งอีเมล

By ชุมชน Microsoft Power Automate

คลิกปุ่มในแอปพลิเคชัน Power Apps เพื่อส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้