เทมเพลต Microsoft Power Automate

Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud Notifications Adobe Acrobat Sign

รับลายเซ็นบนแอสเซทใหม่ใน Creative Cloud

By Adobe

ส่งข้อตกลงให้เซ็นทุกครั้งที่มีการเพิ่มแอสเซทใหม่ในบัญชี Creative Cloud ของคุณ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้