เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Google Drive

ซิงค์ไฟล์ OneDrive for Business กับไฟล์ Google Drive

By ชุมชน Microsoft Power Automate

เมื่อมีการสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ให้สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ Google Drive

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้