เทมเพลต Microsoft Power Automate

Smartsheet Notifications

เมื่อแผ่นงาน Smartsheet มีการปรับปรุง ให้ส่งการแจ้งเตือน

By Microsoft

เมื่อแผ่นงานใดๆ ในโฟลเดอร์ที่เลือกมีการปรับปรุง ให้ส่งการแจ้งเตือนที่มีการเชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้