เทมเพลต Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling Smartsheet

ติดตามรายละเอียดของลูกค้าจาก 10to8 ใน Smartsheet

By Microsoft

เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าใหม่ใน 10to8 Appointment Scheduling ให้เพิ่มรายละเอียดของลูกค้าใน Smartsheet โดย Smartsheet จะต้องมีคอลัมน์: CustomerId, CustomerEmail, CustomerMobile และ Description

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้