เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Notifications Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

ส่งที่อยู่ปัจจุบันไปยังอีเมล Office 365 และกดการแจ้งเตือนด้วยการแตะปุ่ม

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชและอีเมลด้วยที่อยู่ปัจจุบันไปยัง Office 365 Outlook ซึ่งสามารถทริกเกอร์ได้ด้วยการแตะปุ่ม คุณจะต้องทำการติดตั้งแอป Power Automate เพื่อใช้งานเทมเพลตนี้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้