เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook.com OneDrive

บันทึกสิ่งที่แนบมากับอีเมล Outlook.com ไปยัง OneDrive

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ขณะนี้ คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่แนบมากับอีเมล Outlook.com ของคุณได้อย่างง่ายดายจาก OneDrive สิ่งที่แนบทั้งหมดที่ส่งถึงกล่องขาเข้า Outlook.com ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า สิ่งที่แนบมากับอีเมลจาก Power Automate

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้