เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปรากฏซ้ำ Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

ส่งตัวแจ้งเตือนแบบกำหนดเองตามช่วงเวลาที่ระบุ

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ส่งตัวเตือนแบบกำหนดเองให้คุณตามช่วงเวลาที่ระบุผ่านทางอีเมล Office 365 Outlook

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้