เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 Microsoft To-Do (ธุรกิจ)

Create a To-Do task when you are mentioned in an Office 365 Outlook email

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

A Microsoft To-Do (Business) task will be automatically created when you are mentioned in an email. The To-Do task will consist of all relevant information such as the person who sent the email and the email content.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้