เทมเพลต Microsoft Power Automate

Outlook ของ Office 365 Microsoft To-Do (ธุรกิจ)

สร้างงานสิ่งที่ต้องทำเมื่อมีการกล่าวถึงคุณในอีเมล Office 365 Outlook

By ชุมชน Microsoft Power Automate

งาน Microsoft To-Do (Business) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถูกกล่าวถึงในอีเมล งานสิ่งที่ต้องทำจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น บุคคลที่ส่งอีเมลและเนื้อหาอีเมล

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้