เทมเพลต Microsoft Power Automate

Twitter Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

แอปฟรีของสัปดาห์

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

ส่งอีเมลเมื่อมีการเสนอแอปฟรีใหม่ของสัปดาห์โดย AppStore

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้