เทมเพลต Microsoft Power Automate

X Outlook ของ Office 365 ผู้ใช้ Office 365

แอปฟรีของสัปดาห์

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ส่งอีเมลเมื่อมีการเสนอแอปฟรีใหม่ของสัปดาห์โดย AppStore

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้