เทมเพลต Microsoft Power Automate

Power BI Outlook ของ Office 365

คำนวณเป้าหมายการจองรายเดือนโดยใช้ Power BI และแจ้งเตือนฉัน

By ชุมชน Microsoft Power Automate

ใช้ Power BI เพื่อคำนวณจำนวนการจองที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายเดือน และส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมค่าเหล่านี้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้