เทมเพลต Microsoft Power Automate

Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central ผู้ใช้ Office 365 Approvals Outlook ของ Office 365

ร้องขอการอนุมัติสำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อ Business Central (การตอบกลับครั้งแรก)

By Microsoft

เมื่อมีการสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อใน Microsoft Dynamics 365 Business Central ให้ส่งคำขออนุมัติ ผู้รับรายแรกที่ตอบสนองจะกำหนดผลลัพธ์ของคำขออนุมัติ หลังได้รับอนุมัติ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมกับเอกสารการจัดซื้อนั้น

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้