เทมเพลต Microsoft Power Automate

Azure Event Grid Notifications

ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ฉันเมื่อมีเหตุการณ์ทรัพยากรเกิดขึ้นในกริดเหตุการณ์ของ Azure

By ชุมชน Microsoft Power Automate

รับการแจ้งเตือนแบบพุชอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ทรัพยากรในกริดเหตุการณ์ของ Azure การแจ้งเตือนแบบพุชอัตโนมัติจะมีรายละเอียดของเหตุการณ์

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้