เทมเพลต Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms JIRA Outlook ของ Office 365

สร้างปัญหา Jira ด้วยการตอบสนอง Microsoft Forms

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

เมื่อมีการส่งการตอบสนองใหม่ใน Microsoft Forms ให้สร้างปัญหาขึ้นใน Jira และส่งอีเมลพร้อมรายละเอียด

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้