เทมเพลต Microsoft Power Automate

Service Bus FTP

สร้างไฟล์ใน FTP สำหรับ Azure Queue Messages ใหม่

By Microsoft

สำหรับแต่ละข้อความที่ถูกวางลงในคิว Azure Service Bus ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นใน FTP ของคุณ คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์และชื่อของไฟล์จะเป็น ID ข้อความ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้