เทมเพลต Microsoft Power Automate

Parserr Google Sheets

เพิ่มข้อมูลที่แยกจากอีเมล Parserr ของคุณลงใน Google Sheet

By Parserr

คุณยังคัดลอกชื่อและรายละเอียดสำหรับติดต่อจากอีเมลและวางลงใน Google Sheets อยู่หรือไม่ การตั้งค่าการรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถแยกวิเคราะห์อีเมลขาเข้าและสิ่งที่แนบมากับอีเมล และรวบรวมข้อมูลที่แยกเป็นแถวใหม่ในสเปรดชีต Google Sheets ได้โดยอัตโนมัติ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้