ปัจจุบัน WinAutomation เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Automate

Microsoft ได้เข้าซื้อ Softomotive เมื่อพฤษภาคม 2020 และได้นำความสามารถ WinAutomation มาไว้ใน Power Automate เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Power Automate หรือค้นหาทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ WinAutomation และ ProcessRobot ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ภาพหน้าจอของ Power Automate ระหว่างใช้งาน

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Softomotive

การสนับสนุนของ WinAutomation

เรียกดูคู่มือวิธีใช้

การสนับสนุนของ ProcessRobot

เรียกดูคู่มือวิธีใช้

จัดการสิทธิ์การใช้งาน WinAutomation

เข้าถึงบัญชีของคุณ

การฝึกอบรม WinAutomation

เลือกดูวิดีโอ

ขอความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา

เริ่มต้นใช้งาน Power Automate

รวบรวมการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์และการดำเนินการอัตโนมัติแบบดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันในโซลูชันระบบคลาวด์เดียวกัน